Strategia Națională privind Agenda Digitală

Strategia Națională privind Agenda Digitală definește patru domenii de acțiune, după cum urmează: 1. e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing și Social Media – domeniu prin care se vizează creșterea eficienței și reducerea costurilor din sectorul public din România prin…