Ordin nr. 1356/2021 de modificare a Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Ordin nr. 1356/25.11.2021 de modificare a Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi. The post Ordin nr. 1356/2021 de modificare a Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare…

Proiecte depuse/contestații în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2021

Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 octombrie 2021: Axa prioritară 1-2; Situația contestațiilor în cadrul POIM – 31 octombrie 2021: Axele prioritare 1 – 2; Axele prioritare 3 – 9; The post Proiecte depuse/contestații în cadrul POIM –…

OMIPE 1293/17.11.2021 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin OMFE nr. 894/03.08.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică OMIPE 1293/17.11.2021 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării…

AM POCU – Lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 05.08.2021 – 09.11.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE…

POCU – Lista cererilor de finanțare care au fost respinse după etapa conformității administrative și a eligibilității (CAE) pentru apelul de proiecte” /986/6/20 – Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse  în etapa conformității administrative și a eligibilității (CAE)  pentru apelul de proiecte ” POCU/986/6/20 – Standardizare și evaluare unitară pentru…

Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, dupa finalizarea procesului de solutionare a contestatiilor, pentru apelul de proiecte POCU/829/6/13/Innotech Student

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, dupa finalizarea procesului de solutionare a contestatiilor,…

Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 29.10.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrâns – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea…

Apelul de proiecte „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.13.   Sfarsitul primului paragraf Proiectele vor putea…

Proiecte pentru clustere de inovare

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică Ordin nr. 1223/02.11.2021 privind modificarea Ordinului nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidui Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare,…