A fost actualizat ghidului aferent apelului „Educație nonformală în sistem outdoor”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul solicitantului condiții specifice „Educație nonformală în sistem outdoor”: Sfarsitul primului paragraf Citește tot articolul

Anunț pentru lansarea apelului 3 „Proiecte pentru clustere de inovare”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță deschiderea celui de-al treilea apel de proiecte aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de…

Clarificare în cadrul apelului de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale

În contextul transmiterii de către solicitanți a unor neclarități în ceea ce privește comunicatul transmis în data de 23 august 2021 de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, facem următoarea precizare: În conformitate cu prevederile…

Clarificare în cadrul apelului de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale

În contextul mai multor solicitări primite din partea solicitanților, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 face următoarele precizări:   Sfarsitul primului paragraf  În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, solicitantul va avea obligația să răspundă în…